Floraland
  • PL
  • EN
  • RU

Kontakt

ADRES FIRMY:
Floraland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Strużanska 28,  Stanisławów Pierwszy
05-126 Nieporęt
Tel.: +48 22 767 35 00
Fax: +48 22 767 35 01
 
Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000392886
 
NIP: 536-19-08-663
REGON: 143797186

Nasze strony web zawierają linki na strony innych oferentów, które nie są przez firmę FLORALAND bezpośrednio czy pośrednio wspierane. FLORALAND nie ponosi odpowiedzialności za treści, które zawierają i nie identyfikuje się z ich wypowiedziami. Prawa autorskie do wszystkich tekstów i zdjęć zamieszczonych na www.floraland.pl są zastrzeżone dla firmy FLORALAND, bez której zgody nie mogą być powielane, wykorzystywane lub rozpowszechniane publicznie. Naruszenie powyższego skutkować będzie odpowiedzialnością przewidzianą prawem. Zastrzeżone są wszelkie prawa, w tym także tłumaczenia. Wszelkiego rodzaju powielanie, kopiowanie, przygotowywanie mikrofilmów, rozpowszechnianie na różnego rodzaju nośnikach czy przechowywanie w bazach danych do dalszego przetwarzania możliwe jest tylko za uprzednią pisemną zgodą firmy FLORALAND. Nie ponosimy odpowiedzialności za pobrane manuskrypty, nośniki danych i obrazy, ilustracje jak również zdjęcia.

Dojazd do firmy: